Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ανοιξε η ρύθμιση για αυθαίρετες κατασκευές

Του
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου
Aνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο νόμο αυθαιρέτων, που μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα να νομιμοποιηθεί πλήθος μικρών πολεοδομικών παραβάσεων, αλλά και ολόκληρα παλαιά αυθαίρετα αντί μόλις 250 ευρώ.

Η ευνοϊκή διάταξη του νέου νόμου (4495/2017) για την αυθαίρετη δόμηση αφορά πολλές μικρές αυθαιρεσίες που έχουν τα περισσότερα σπίτια, όπως πέργολες, καμινάδες, αποθήκες, στέγαστρα κ.λπ. Μάλιστα, με 250 ευρώ μπορεί
κάποιος να νομιμοποιήσει όλες τις μικρές παραβάσεις που έχει στο κτίσμα του. Με το ίδιο ποσό (ανά όροφο) είναι εφικτή η νομιμοποίηση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου, αλλά και χωροθέτησης των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε άλλο σημείο από αυτό που προβλέπει η οικοδομική άδεια.

Στις διατάξεις του νόμου, λοιπόν, υπάγονται συνολικά 22 μικρές παραβάσεις και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ύψους 250 ευρώ. Το παράβολο πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ. Στα 250 ευρώ θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των 15 ευρώ ως τέλος ανταπόδοσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής δηλώσεων αυθαιρέτων αλλά και η αμοιβή του μηχανικού, που δεν καθορίζεται από τον νόμο και αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του μηχανικού.
Τροποποίηση
Η πρώτη παράβαση αφορά τη διαφορετική διαμόρφωση των διαμερισμάτων ενός ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλονται 250 ευρώ ανά όροφο ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος, με τον ενδιαφερόμενο να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Αλλη παράβαση είναι η διαφορετική χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε σχέση με όσα προβλέπονται στην οικοδομική άδεια. Οι ιδιοκτήτες υποβάλλουν κάτοψη αποτύπωσης των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης και τα 250 ευρώ.

Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια σε κύρια, εντός νόμιμου περιγράμματος κτιρίου, εφόσον ο προϋπολογισμός των εργασιών που έχουν εκτελεστεί δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ, καταβάλλεται παράβολο 250 ευρώ και η παρανομία τακτοποιείται.

Αλλες μικρές αυθαιρεσίες που τακτοποιούνται είναι μεταξύ άλλων η τοποθέτηση δομικών στοιχείων (φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί) σε ακάλυπτο χώρο, η μείωση έως 20% της υποχρεωτικής φύτευσης ακάλυπτου χώρου οικοπέδου, η κατασκευή πέργολας, η υπέρβαση νόμιμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο, οι δεξαμενές αποχέτευσης και νερού, η υπέρβαση ύψους έως 20% σε επαγγελματικές, βιομηχανικές και αγροτικές αποθήκες, όπως και η αλλαγή θέσης του κτιρίου με οικοδομική άδεια.

Επίσης, η αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20%. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης εφόσον εξασφαλίζεται κάτω από την επιφάνειά τους καθαρό ελεύθερο ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων.
Για την υπαγωγή τους στον νόμο υποβάλλονται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες.
Πριν από το 1975
Πέρα από τις μικρές αυτές παραβάσεις, με παράβολο ύψους 250 ευρώ, χωρίς να απαιτείται η καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, μπορούν να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα που υφίστανται προ του 1975. Η ευνοϊκή διάταξη αφορά κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία και ολοκληρώθηκαν πριν από τις 9 Ιουνίου 1975. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό, ο οποίος θα εισάγει στο νέο πληροφοριακό σύστημα όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης (Αίτηση υπαγωγής, υπεύθυνη δήλωση με τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής κ.λπ., τεχνική έκθεση μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής, φωτογραφίες, δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας).
Και πρόστιμο
Με εξαίρεση τις μικρές παραβάσεις και τα αυθαίρετα προ του 1975, για την τακτοποίηση όλων των υπόλοιπων πολεοδομικών παραβάσεων θα χρειαστεί να καταβληθούν και πρόστιμα. Πέρα δηλαδή από το παράβολο, όσοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν ορόφους, ημιυπαίθριους, υπόγεια, σοφίτες, δωμάτια, αλλαγές χρήσης ή και ολόκληρα αυθαίρετα θα κληθούν να πληρώσουν και τα πρόστιμα που αναλογούν στις παραβάσεις.
Το απαιτούμενο πρόστιμο θα υπολογίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, της παλαιότητας της κατασκευής, αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν κάθε πολεοδομική παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους.
Η διαδικασία 
Ολόκληρη η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στον νόμο 4495/2017 διεκπεραιώνεται πλέον μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος. Το αίτημα και τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου υποβάλλει ηλεκτρονικά μηχανικός. Το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει κωδικούς πληρωμής

που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης. Ο πολίτης καταβάλλει το παράβολο σε κάποια τράπεζα και η πληρωμή του διαπιστώνεται αυτόματα με τη διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων από τα συμβεβλημένα τραπεζικά ιδρύματα. Μετά την εξόφληση του παραβόλου η δήλωση αποκτά μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό ελέγχου και ημερομηνία υπαγωγής, η οποία είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.

Ο πολίτης θα πρέπει επίσης να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ και το ποσό ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής δηλώσεων αυθαίρετων ύψους 15 ευρώ. Η πληρωμή του ποσού ανταπόδοσης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών εγγράφων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την αποδοχή και ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων και βεβαιώσεων σε κάθε στάδιο. Στη συνέχεια ο μηχανικός θα πρέπει μέσα σε έξι μήνες να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα